Záchranná technická služba,Praha > 

Termografické měření termokamerou

Ohodnotit tuto položku
4.7 / 13

Termografie představuje poměrně novou metodu s rozsáhlým uplatněním v oblasti diagnostiky v případě problémů elektroinstalacií, závad na elektrických deskách, problémů na vodovodních a kanalizačních systémech, strojových prvcích a součástech výrobních a dopravních linek nepřetržitého pracovního provozu.

Prostřednictvím termografické analýzy jsou podnikána opatření k včasným a plánovaným opravám. Toutou cestou se předchází výskytu havarií a ztrát.

Termografie představuje metodu vhodnou pro kontrolu kvality, hledání závad a nespravné funkce konstrukcí, izolací budov a průčelí a rovněž závad strojů a termooddělení.

Pomocí termografické analizy se odhalují skryté úniky vody z vodovodní a kanalizační instalace, zatížené a opotřebené díly elektrických desek a elektrických instalací a diagnostika správné činnosti motorů strojů bez ohledu zda se jedná o elektrické, benzinové nebo naftové agregáty.

Termokamera má prokazatelnou účinnost při odhalování vad na izolaci budov a identifikaci tepelných mostů. Díky termografické analize lze prokázat místo s tepelnou netěsností a únikem tepla.

Gamaterm, s.r.o. úspěšně využívá metody termografie již řadu let. Naše společnost disponuje moderními a pokrokovými termografickými zařízeními a přístroji a řádně proškolenými pracovníky.

Ceny termografické analizy a průzkumu termokamerou společností Gamaterm, s.r.o.:

CENY

Nalezení úniku vody z vodovodní a kanalizační instalace budov – 2400 Kč/byt

Prohlídka průčelí budovy do 9 pater – 2100 Kč

Analýza elektrické instalace – 1900 Kč

 

DODATEČNÉ INFORMACE K CENÁM

Vystavení protokolu s fotkami - 790 Kč

Poplatek za odbornou návštěvu - 5 Kč/km

thermographythermography