Záchranná technická služba,Praha > 

Ceny na instalaci krbů s vodním pláštěm

Ohodnotit tuto položku
5.0 / 1

Gamaterm s.r.o. má odborníky na vytápění a montážníky s dlouholetými zkušenostmi v oboru  projektování a montáže tepelných spotřebičů a lokálního vytápění pro vily, rodinné domy, kancelářské a obytné budovy, průmyslové haly, sklady a logistické střediska na elektřině, plynu, dřeva, uhlí, ekobrikety a pelety.

Naše společnost má k dispozici nezbytné nástroje a stroje pro vybudování vytápějícího zařízení na klíč – od návrhu systému vytápění až do dodávce a montáže všech komponentů instalace, testování a uvedení do provozu, a také i pro pravidelnou prevence.

Každá topná instalace namontovaná námi – od jednoduchého klasického krbu s vodním pláštěm pro lokální vytápění až do ohřev haly průmyslového podniku – má montážní pas, který nám umožní provést nezbytnou pravidelnou údržbu topného systému.

Naši specialisti jsou schopni prokonzultovat Vás a v případu nutnosti v rekonstrukce vašeho topného systému – přidání dalších radiátorů, výměna expanzní nádoby, zvýšení síly vašeho lokálního topení přidáním dalších krbů s vodním pláštěm nebo elektrických kotlů.

Naše služby mají vysokou poptávku i v případu nestandardních problémů a úkolů, jaké jsou:

 • nízký tah komínu u kamnových krbů nebo spalovacích komor na dřevo a opravy komínového tahu.
 • rozšíření (zvýšení) výkonu hliníkových žebrových radiátorů.
 • výstavba kombinovaných topných systémů: paralelní provoz několika ohřívačů – spojení  čerpadla a systémů čerpadel, ohřívače se serpentinou, solární kolektory.
 • video diagnostika komínů a komínových těl, vertikálních šachet a potrubí pro spaliny.
 • instalace dalších žáruvzdorných cihel, šamot, malty, tepelná izolace atd.
 • výměna zpětných ventilů, opravy truhlíku pro popel, výměna žáruvzdorných a pyrolytických oken, výměna skleněných dveře pro krby a topeniště.
 • instalace různých typů ochranných systémů – UPS zdroje (invertory) pro oběhová čerpadla (čerpadla pro vytápění), expanzní nádoby, nemrznoucí systémy, nouzové vodní nákladní trasy, drenážní kanalizace, aby se zabránily úniky, systémy proti námrazy a další.
 • instalace topných kolektorů, výfukových ventilů, radiátorů pro vytápění lázní, automatických a manuálních odlučovačů vzduchu
 • instalace vzdálených zapalování krbů a topenišť
 • výměna měděných trubek a tvarovek, polypropylenových trubek a trubek s hliníkovou vložkou.

Bez ohledu na typ Vašeho krbu – dřevo, elektřina, plyn, interní nebo externí zahradní krb, otevřený nebo zavřený krb, instalace s vodním nebo vzdušním pláštěm, náš tým odborníků je připraven vyhotovit individuální nabídku s přesnou hodnotu montáže  krbu nebo pro celý topný systém po kontrole.

Ponecháme poradenství také pro připravení prostoru, ve kterém bude namontován krb nebo kamna – v případu problémů s mechanickou pevnosti, hydroizolaci, vysoké vlhkosti, nebezpečí požáru nebo vracení spalin a to jaké opatření mělo být věnováno tomu, aby nedopustit nehody, jakož i o potřebě přípravných práci na místě pro instalaci Vašeho topného systému.

Naše společnost nabízí služby pro rozšířené topného systému nebo jeho automatizace – doplnění automatizovaných kotlů pro vytápění ekobriketmi a pelety, dodávka a montáž hořáků a náhradních dílů pro topné systémy.

Protože každý případ instalace krbu nebo topného systému je přísně individuální a ceny jsou závislé na mnoha faktorech, přesné ceny pro práce a materiály obdržíte v nabídce, kterou připravíme pro Vás.

Níže uvádíme orientační ceny pro některé typické operace prováděné při instalaci topného systému.

 • Výměna oběhového čerpadla – 300 CZK
 • Montáž automatického odlučovače vzduchu na topném tělese – 130 CZK
 • Odlučovaní vzduchu v lokálním topené domu  – 350 CZK
 • Výměna expanzní nádoby až 70 – 600 CZK
 • Výměna úhelního ventilu topného tělesa  – 255 CZK

Poplatek pro navštívení na adresu  – 380 CZK.

V případu návštěvy na adresu mimo Prahy – 7 CZK / km a cestovní náhrady v případu adresách v určité vzdálenosti od Prahy.

Zvýšení cen na 20% pro práce mimo pracovních hodin a ve víkendu.

Po schválení nabídky z Vaše strany podepíšeme smlouvu na službu.

Neváhejte potřebovat naši pomoc i pro technické otázky týkající se dekorativních a dokončovacích práci ve spojení s obklady, mramorové a žulové desky, kamenné obklady, výměna tepelní izolace, stejně jako pro vady a netěsnosti v zařízení pro vytápění, instalace grilů, vnitřních krbů, roště a pece, hořáků pro dvojité pálení.

Instalujeme a pracujeme jak s kotli a krby na zakázku, také s oblíbenými značkami hotových krbů na bulharském trhu jako Kamini Pritit, Kolevi, Krastanov, Djavač, Eurostandart, Eurostil, Clam, EuroCentar, Marmodom, Kamini centar, na pevném nebo kapalném palivu.