Záchranná technická služba,Praha > 

Ceny na pročištění podlahového sifonu

Ohodnotit tuto položku
5.0 / 1

Podlahové sifony jsou nejvíce podceňovaný prvek v koupelně nebo v kombinované WC místnosti. A proto nejčastější viník pro ucpání, způsobení úniku vody na spodního souseda nebo zdrojem nepříjemných pachů.

Existuje mnoho různých typů sifonů, s různými konstrukcemi, ale i nejdražší podlahový sifon musí být řádně a kvalitně instalován, a provozovány tak, aby nedošlo k zacpaní či příčinou úniku.

Typický sifon se skládá z mechanického těla většinou cylindrického tvaru, prevenční nebo revizní mřížky, vodní uzávěr (S), který musí být naplněn vodou, aby nepronikaly zápachy z kanalizace, a adaptér pro montáž na standardní vodovodní trubce  50. Sifony luxusního provedení mohou mít ochranné membrány proti odpařování vody nebo systém click-clack pro snadné otevírání, a otáčející se mřížky pro uzavíraní po použití.

Naše společnost má veškeré potřebné vybavení na pročištění podlahových sifonů, kanalizace a vodovod k ním – stroj pro pročištění kanálů, vakuové pumpy, kovové kartáče, vibrační pružiny s různými pracovními hlavami, a kamery pro video diagnostiku trubek  50 a více ve složitějších případech zacpání. Můžeme pročistit veškeré sifony – sifony v koupelně, WC, sanitárních místnostech a místnostech pro pračku.

Jak se koná pročistění jednoho sifonu?

Nejprve se provádí diagnostika typu ucpání a typu kanalizační a vodovodní instalace – je li samostatná –vstoupá-li přímo do svislého potrubí nebo ke kombinovaná – např. trubky jsou společné s umyvadlem, vanou nebo jiným přístroje pro koupelnu. Jakmile je diagnóza udělaná je nutno vybrat nejvhodnější zařízení pro vykonaní služby, jakož i strategie odstranění ucpaní – zda je nutné demontovat něco, ze kterého revizního otvoru lze rychle a snadno vyřešit ucpání a zda je v sifonu nebo v kanalizace.

Druhým důležitým krokem je shromažďování informací o pravděpodobné příčině ucpání, zda tento sifon se ucpával dříve, zda se ucpával pravidelně a jak často, má-li vodovodní a kanalizační instalace nějaké neobvyklé nebo atypické prvky, které umožňují časté nebo náhlé ucpání a další informace, kterou možno sebrat pouze na místě a po návštěvě.

Ve většině případů ucpaného sifonu, když nejsou žádné komplikující faktory, jako neúspěšné pokusy odblokování, vytvořená potrubní zástrčku ze zneužití chemických látek, rozbité potrubí, atd. pročištění dochází velmi rychle – za deset minut, protože se týká pouze o vytvořenou malou zástrčku z mechanického odpadu.

V jiných případech – když bylo pravidelně vypouštění tuku, potrubí je staré a se nashromáždila řada sedimentů po celé délce trubky, když v designu kanalizační a vodovodní instalace jsou použité T tvary, U a V kolena a jiné armatury nebo je ucpané vertikální potrubí, tj. čas potřebný pro práci nemůže být předvídán, nebo určit přímo který stroj použít, bude nutné vyzkoušet několik různých strojů, nebo v nejhorším případě – je třeba udělat video diagnostiku, aby posoudit situaci a zajistit úspěšné odstranění „nevinného“ ucpání sifonu.

V běžných případech ucpaného sifonu typ a materiál sifonu – pravý, rohový, pruhová, kovový, plastový, inox .. má malý vliv na trvání procedury, nezbytné je provedení kanalizační a vodovodní instalace a stav stoupacího potrubí.

Každé stoupacího potrubí musí mít přístup k půdnímu prostoru, aby zajistit volný přístup vzduchu do trubice. Pokud po rekonstrukce prostory nad vámi je vyřezaný a limitován z nějakého důvodu, při použití kanalizační a vodovodní instalace se může vytvořit částeční vakuum, což je předpokladem pro pomalé odvodnění. Pak se část mechanického odpadu začíná odložit na horizontální části trubky místo vyházet vodu. V takových případech i když vyčistíme úspěšně Váš sifon, ten se nevyhnutelně ucpi znovu v průběhu času .

Z výše uvedených důvodů můžeme ukázat přesný odhad ceny za práci na pročištění sifonu bez ohledu a testování pouze pro některé standardní případy:

  • Video diagnostiku kanálu 50 až 3 m – 650 CZK
  • Video diagnostiku kanálu 50 až 10 m – 1450 CZK
  • Cena ručního pročištění podlahového sifonu – 600..1100 CZK
  • Strojní pročištění kanálů   50  - 800..1200 CZK
  • Cena pročištění ucpaného kanálu   110 od 1900 až 2400 CZK
  • Cena pročištění ucpaného kanálu   160 od 1900 až 3000 CZK
  • Cena pročištění ucpané šachty v sklepu od 2700 CZK
  • Cena pročištění ucpaného svislého potrubí od 1650 CZK
  • Cena pročištění ucpaného horizontálního potrubí od 1500 – 2500 CZK

Ve všech případech, před zahájením práce si dostanete přesnou cenovou nabídku pro náklady na práce a v případech vyšší moci, ve kterých je nutno učinit video diagnostiku, obdržíte konzultace pro odstranění problému nebo pro nutnost provést opravu.

Poplatek pro návštěvu na adrese – 380 CZK pro Prahu
Pro adresy za okružní cesty – 7 CZK /km
Zvýšení cen na 20% pro práce mimo pracovních hodin a ve víkendu.